Algemene Reisvoorwaarden

BOEKING

* Vul het boekingsformulier in via onze website (per persoon een pagina invullen en versturen)
* Na ontvangst van uw volledig ingevulde formulier en een bevestiging van Edward Bekker Ski & Alpinisme, sturen wij een bevestiging en factuur voor de (aan)betaling (minimaal 30% van de reissom - voor sommige expedities gelden aangepaste betalingsvoorwaarden). Zodra de aanbetaling op onze rekening is bijgeschreven (binnen 10 dagen na ontvangst van de bevestiging) is uw boeking definitief. Bij niet tijdige (aan)betaling behoudt Edward Bekker Ski & Alpinisme zich het recht voor om de voor u gereserveerde plaats aan andere gegadigden te verkopen. Geschiedt de boeking (mede) voor andere deelnemers, dan is degene die ondertekent aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen door alle door hem/haar geboekte deelnemers.

BETALINGEN

Betaling geschiedt in twee gedeelten:

 1. Aanbetaling
  a) bij reizen binnen Europa € 300,- pp of CHF 300 (of 30% van de reissom p.p bij arrangementen onder de CHF 1.000,- of € 1.000,- pp)
  b) bij expedities zoals ski & sail reizen en reizen / expedities buiten West-Europa kunnen de aangepaste aanbetalingsvoorwaarden gelden.
 2. Restant
  a) bij reizen binnen Europa dient het restant uiterlijk 8 weken voor de dag van vertrek op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. 
  b) bij vliegreizen, expedities en reizen buiten West-Europa kunnen aangepaste betalings- en annuleringsregelingen gelden (vermeld op de speciale info van de betreffende reis).

Reizen in Zwitserland worden gefactureerd in Zwitserse Franken (tegen de dagkoers van het moment van de restantbetaling), reizen buiten Zwitserland in Euro of USD (VS, Zuid-Amerika en Afrika).

Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvang je van ons per e-mail een rekening/bevestiging voor de aanbetaling en restbetaling en betalingsinformatie. In het geval je ervoor kiest per credit card te betalen, dan kunnen wij een tegemoetkoming in de creditcard onkosten verlangen. De e-factuur zal per mail worden verzonden en in Zwitserse Franken (CHF) worden opgesteld volgens de officiële maandelijks wisselkoers zoals deze wordt gehanteerd door de Zwitserse overheid. Deze optie kan voordelig zijn als je bijvoorbeeld beschikt over een annuleringsverzekering (zie hieronder bij Verzekeringen) via uw creditcard maatschappij.

Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst. Mocht de cursus of tocht al volgeboekt zijn, dan krijg je daarvan bericht. 
Als de groep compleet is en na ontvangst van de volledige betaling ontvang je de overige reisbescheiden (trefpunt, deelnemerslijst, enz).
Bij niet volledige betaling van de reissom op moment van vertrek heeft Edward Bekker Ski & Alpinisme het recht de deelnemer te weigeren!

REKENING / BEVESTIGING

Na ontvangst van het inschrijfformulier onvang je een rekening / bevestiging waarop vermeld:

 1. de reissom
 2. eventuele toeslagen (b.v. bij skipas, skihuur, kosten van het handsfree pasje voor de skipas, eenpersoonskamer, credit card toeslag, luchthaventax, brandstof- en veiligheidstoeslag luchthavens).
 3. restbetaling
 4. eventuele reductie

ANNULERING DOOR DE DEELNEMER

Annulering door de deelnemer kan uitsluitend schriftelijk geschieden. De datum waarop Edward Bekker Ski & Alpinisme de annuleringsbrief ontvangt geldt als datum van annulering. Bij annulering is deelnemer de volgende bedragen verschuldigd:

 • tot 56 dagen voor de dag van vertrek: de aanbetaling.
 • vanaf de 56e dag (incl.) tot de 28e dag voor de dag van vertrek wordt u belast met 60% van de reissom.
 • vanaf de 28e dag (incl.) tot de 14e dag voor de dag van vertrek wordt u belast met 85% van de reissom.
 • vanaf de 14e dag (incl.) voor de dag van vertrek van de tocht/cursus bent u 100% van de reissom verschuldigd.


In alle gevallen blijven de volledige premie voor de annuleringsverzekering en de boekingskosten verschuldigd. Bij tochten georganiseerd door derden gelden hun voorwaarden. Voor expedities en verre reizen gelden afzonderlijke voorwaarden.
Als een deelnemer uit eigen beweging zijn reis voortijdig beëindigt of aan een gedeelte van de reis niet wil deelnemen, dan heeft hij/zij geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte ervan en komen de evt. extra kosten ten laste van de deelnemer.

VERZEKERINGEN

Annuleringsverzekering

Wij raden ten zeerste aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Er zijn meerdere maatschappijen, bijvoorbeeld de doorlopende reis- en annuleringsverzekering via een alpenvereniging of de NSkiV. Wij kunnen ook assisteren in het afsluiten van een reis& annuleringsverzekering via Allianz Zwitserland.

Wat te doen bij onverhoopte annulering/schade?

Als je een geboekte reis moet annuleren, dien je dit schriftelijk te melden aan ons boekingskantoor in Zwitserland. Je ontvangt dan een annuleringsnota. 

Verplichte Reisverzekering voor oa Opsporing & Redding

De deelnemers zijn verplicht over een reisverzekering te beschikken, welke de bijzondere risico’s van ongevallen bij bergsport buiten de gebaande paden en/of het skiën buiten de piste dekt (opsporing, redding, etc.). Informeer zelf bij je verzekeringsmaatschappij. Voor reizen buiten Europa dient u een reisverzekering met werelddekking af te sluiten!
Deze verplichtingen, die wij als reisorganisator stellen, dienen uitsluitend ter bescherming van de deelnemer (vanwege de meestal hoge opsporings-, transport- en reddingskosten, in berggebieden). Let ook op dat de medische kosten in het buitenland, meestal hoger dan in Nederland door een aanvullende zorgverzekering gedekt zijn. Een reisverzekering met wintersportdekking dekt dit soort kosten. Het is belangrijk dit zorgvuldig te checken bij de verzekering. 

Bij doorlopende reisverzekeringen en bijv reisverzekeringen via creditcards adviseren wij  nauwkeurig te controleren of het ‘hooggebergterisico' en bijv. risico's van skiën/snowboarden buiten de piste op deze punten voldoende gedekt zijn.

Algemeen aanvaard zijn de verzekeringen van de NSkiV en NKBV. 

Deze reisverzekeringen vervangen echter niet de annuleringsverzekering.

WIJZIGING NA BOEKING

Indien je je bestaande boeking wilt wijzigen, dan brengen wij daarvoor minimaal € 35,- in rekening. Wijzigingen die binnen 6 weken voor vertrek worden aangevraagd kunnen (afhankelijk van de reis) hogere kosten met zich meebrengen. Wijzigingen vanwege door de overheid opgelegde reisrestricties zijn gratis.

PROGRAMMA- EN PRIJSWIJZIGINGEN

Alle programma’s en prijzen zijn onder voorbehoud. Onze prijzen zijn gecalculeerd op basis van de officiële wisselkoersen van de Europese Centrale Bank op 15 oktober 2012. De organisatoren behouden zich het recht voor een cursus, tocht of trekking te annuleren of wijzigingen aan te brengen in de reisroute en/of programma, indien hiertoe naar hun oordeel gegronde redenen bestaan. Prijswijzigingen ten opzichte van de vermelde bedragen zijn in de volgende gevallen mogelijk :

- grote veranderingen in de wisselkoers (>3% t.o.v. het moment van boeken/offerte)
- grote prijswijzigingen in het land waar de tocht of trekking wordt gehouden
- programmawijzigingen bijv. door de weersomstandigheden
- onvoldoende deelnemers
De deelnemers zullen hiervan, voor zover mogelijk, tijdig in kennis gesteld worden.

ONVOLDOENDE DEELNEMERS

Alle activiteiten zijn gebaseerd op een minimum aantal deelnemers, vermeld in het reisprogramma. Indien het minimum aantal inschrijvingen niet wordt gehaald, nemen wij tijdig contact met op. Bij een te klein aantal deelnemers behouden wij ons het recht voor de tocht of cursus annuleren. Hiervan krijg je zo spoedig mogelijk bericht, waarna wij u direct het door betaalde bedrag restitueren. De reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de deelnemers reeds gemaakte kosten zoals premies voor verzekeringen, vaccinatie- en visumkosten, uitgaven voor trein-, bus- en/of vliegtickets, aanschaf van kleding en literatuur, indien een reis niet kan doorgaan. 

OVERMACHT

Wanneer wij door buitengewone omstandigheden als force majeure, pandemie, oorlog, terrorisme, staking of vervoersmoeilijkheden in onze organisatie- en uitvoeringsfunctie gehinderd worden, dan kunnen reserveringen zonder schadeloosstellingen geannuleerd worden. Wij zullen echter 15% organisatiekosten in rekening brengen.

UITGEBREIDE REISINFORMATIE

De specifieke informatie over het programma waarvoor u heeft ingeschreven (bijv. gedetailleerd reisprogramma, deelnemerslijsten, verzamelpunt, vertrektijden en plaatsen, adressen voor achterblijvers, benodigde uitrusting enz.) ontvang je uiterlijk ca. 10 dagen voor vertrek, mits de volledige reissom voldaan is.

ACCOMMODATIE

Over het algemeen slaap je in hutten op zaaltjes (zgn. dortoirs/martatzenlager) of, bij hotels, in twee- of meerpersoonskamers. Als je je alleen inschrijft, dan zullen wij proberen je in te delen met iemand van hetzelfde geslacht. Dit is echter niet altijd mogelijk door de man/vrouw verdeling in de groep en de kleine groepsgrootte. Mocht het niet mogelijk zijn u met een andere deelnemer op een kamer in te delen of wens je een eenpersoonskamer, dan wordt daarvoor een toeslag berekend.
 

WAARSCHUWING: VERHOOGD RISICO IN DE BERGEN

In de bergsport bestaat een verhoogd risico (vallen, lawines, steenslag, val in gletsjerspleet, hoogteziekte, bevriezing etc.) op blessures en ongelukken, dat ondanks het preventieve en kundige handelen van onze berggidsen, niet volledig gereduceerd en uitgesloten kan worden. Het alpine restrisico moet de deelnemer zelf dragen. Ook een volledig gediplomeerde berggids is niet onfeilbaar. In het hooggebergte kan hij geconfronteerd worden met grenssituaties die niet volledig beheersbaar zijn. Het is slechts zijn taak om het risico tot een minimum te beperken. Edward Bekker Ski & Alpinisme spant zich uiteraard in om de tochten op een veilige en verantwoorde wijze uit te voeren. Door te boeken voor reizen georganiseerd door onze organisatie, ben je je bewust van en accepteer je de verhoogde gevaren en risico’s van de bergsport. Verder is het belangrijk te weten dat reddingsmogelijkheden en medische hulp in het gebergte en afgelegen gebieden beperkt kunnen zijn en dat zelfs kleine voorvallen daardoor ernstige gevolgen kunnen hebben. In dit licht gezien worden de deelnemers geacht verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag en zich adequaat voor te bereiden op de tocht.

PROGRAMMAVERLOOP

TE ALLEN TIJDE LIGT EINDBESLISSING BIJ DE GIDS!
De veiligheid van de route kan sterk beïnvloed worden door weersomstandigheden (met gevaar voor steenslag, lawines, etc.) waardoor de gids genoodzaakt is van de oorspronkelijk geplande route af te wijken in het belang van de groep. Tevens behouden de gidsen zich het recht voor deelnemers/sters aan (verdere) deelneming uit te sluiten, als naar hun oordeel geestelijke of lichamelijke problemen zich bij hen zodanig openbaren, dat de tocht of cursus naar hun oordeel bemoeilijkt of belet wordt (of dreigt te worden). Deze bepaling is eveneens van toepassing in geval van wangedrag of het niet voldoen aan de hygiënische eisen (bijvoorbeeld als drager van een besmettelijke ziekte). Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten komen voor rekening van de uitgeslotene. De betrokkene heeft geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.

AANSPRAKELIJKHEID

Edward Bekker Ski & Alpinisme is in zijn algemeenheid niet aansprakelijk te stellen voor schade, diefstal, verlies, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemers/sters. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat aan de deelnemers/sters door het gebruik maken van enig door onze organisatie ter beschikking gestelde accommodatie (hotels, hutten), waarbij inbegrepen vliegtuigen, motorrijtuigen, hotels, hutten, liften, helikopters en verder klim- en skimaterialen enz. Noch zullen wij als organisatoren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor vertraging en/of schade geleden door deelnemers/sters als gevolg van mechanische pech, grensoverschrijding, natuurrampen (b.v. lawines), revolutie, terrorisme, oorlogshandelingen, staking, ziekte, quarantaine of andere oorzaken. De deelnemer is aansprakelijk voor diefstal of verlies van de door Edward Bekker Ski & Alpinisme ter beschikking gestelde materialen.

PRIVÉ ARRANGEMENTEN - MAATWERK

Wil je als privé-groep een aangepaste reis door ons laten organiseren? Of een reis welke vermeld is in ons programma maar dan op een andere datum? Wij kunnen voor een voorstel en offerte maken; hieraan kunnen kosten verbonden zijn. Als je akkoord gaat met ons voorstel, wordt dit bedrag als je daadwerkelijk boekt, op de uiteindelijke factuur weer in mindering gebracht. Er gelden overigens wel aanvullende reisvoorwaarden voor privé-arrangementen.
Aanvullende reisvoorwaarden privé arrangementen
*Na akkoord dien je de inschrijfformulieren op te sturen. Zodra wij de volledig ingevulde formulieren hebben ontvangen, is de boeking definitief.
*De aanbetaling dient binnen 10 dagen na ontvangst van de inschrijfformulieren op onze rekening zijn bijgeschreven, anders vervallen de opties op de reserveringen voor accommodatie en gidsen. De aanbetaling bedraagt bij privé-arrangementen minimaal 30% van de totale reissom (echter minimaal € 300,00 p.p).
*Het aantal deelnemers is bepalend voor de prijs zoals die wordt geoffreerd. Het maximum aantal deelnemers hangt af van de te maken reis. Als er later meer personen deelnemen aan een reis, dan krijg je daarvoor een nieuwe offerte. Mochten er, na boeking, onverhoopt minder personen aan de reis deelnemen, dan blijft de totale reissom verschuldigd!
*Bij inschrijving van de groep door één aanspreekpersoon is deze aanspreekpersoon verantwoordelijk voor het op tijd doen toekomen van de betalingen en de volledige gegevens van de deelnemers.
*Verder gelden de bovenstaande “Algemene reisvoorwaarden”.

 

VOORWAARDEN PRIVATE GUIDING

In het geval van private guiding (dus uitsluitend het inhuren van de gids zonder bijkomende prestaties als overnachtingen, transport etc.) gelden de volgende voorwaarden

 • Na overeenkomst van de datum/data waarop de gids wordt ingehuurd en bevestiging van Edward Bekker Ski & Alpinisme is de reservering definitief

 • In geval van slecht weer, slechte sneeuwomstandigheden of hoog lawinegevaar, kan de gids de tocht annuleren. In dat geval wordt de (aan)betaling teruggestort. Is er echter een geschikt alternatief voorhanden, dan wordt gekozen voor dit alternatief. Kosteloos annuleren kan dus uitsluitend plaatsvinden op initiatief van de gids! 
 • Betaling: 50% bij de boeking, de overige 50% uiterlijk 7 dagen voor vertrek/overeengekomen datum. Bij annulering uiterlijk 8 dagen voor vertrek zijn de annuleringskosten ad 50% van de overeengekomen gidskosten verschuldigd. Bij annulering vanaf 7 dagen voor de overeengekomen datum zijn 100% van de gidskosten verschuldigd.
 • Eventuele liftkosten van de gids zijn voor rekening van de gast/klant. Bij meerdaagse tochten wordt de gast/klant geacht de zorg te dragen voor de kosten van de overnachtingen en maaltijden van de gids.

STATUTAIRE ZETEL/ BEVOEGDE RECHTBANK

De statutaire zetel van Edward Bekker Ski & Alpinisme Switzerland Sàrl bevindt zich in Valais, Zwitserland. Wij staan ingeschreven bij de Chambre du Commerce du Bas-Valais onder het nummer CHE-112-723.100
Alle geschillen, onafhankelijk van de nationaliteit of woonplaats van de deelnemer en onafhankelijk van waar het voorval heeft plaatsgevonden, worden uitsluitend berecht volgens het Zwitsers recht. De bevoegde rechtbank is Martigny-St-Maurice, Zwitserland.

© 10/2023, Edward Bekker Ski & Alpinisme Switzerland Sàrl
CH-1925 Finhaut, Zwitserland

Contact

We spreken Nederlands, we speak english, nous parlons français, wir sprechen Deutsch

info@mountaintravel.ch
www.mountaintravel.ch
Edward Bekker Ski & Alpinisme Switzerland Sàrl
Route d'Emosson 4
Espace Mont Blanc
CH-1925 Finhaut
Valais - Switzerland

Built with HTML5 and CSS3 Copyright © 2024 Edwardbekker Sàrl - Website by MV

Black Diamond Care Plus Diamir Ista Julbo La Sportiva MK-skiservice Sbv Tissot VDBS
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie
OK