Op wintersport tijdens COVID-19

English below - De eerste sneeuw is alweer gevallen en boven de 2000 meter is het al prachtig wit. Voorlopig blijft het nog lekker koud en met het korter worden van de dagen, is de kans zeer groot dat deze sneeuw ook zal blijven liggen. Kortom, perfecte ingrediënten voor een fantastische winterstart... ware het niet dat COVID-19 een hoop onzekerheden met zch mee brengt. Op dit moment eist Zwitserland bijvoorbeeld een quarantaineplicht van 10 dagen voor inwoners van Nederland en België. Maar tegelijkertijd wordt er ook gepraat over sneltesten en de mogelijkheid om de quarantaineplicht op te heffen bij een negatieve test. Alle andere risico's zijn gelukkig af te dekken met een goede reis- en annuleringsverzekering. En we hebben gelukkig nog een paar maanden de tijd voordat het winterseizoen écht van start gaat. Lees meer over de meest gestelde vragen mbt COVID-19 en je boeking / reis.

In ieder geval; zodra de lichten op groen staan, zijn wij klaar ervoor! De afgelopen zomer hebben wij ondanks de Corona-perikelen van half juni tot half september wekelijks hele mooie reizen kunnen uitvoeren. Immers, zoals wij altijd zeggen "Above the clouds, above the crowds"!

Waarom je veilig kunt boeken bij Bekker Mountain Travel:

 • Wij werken met kleine groepen en zijn gespecialiseerd in maatwerk. Juist ook voor kleine groepjes van twee of drie personen kunnen wij mooie arrangementen maken. Zo hoef je je eigen bubbel niet eens uit.  
 • Onze vaste uitvalsbasis is een klein bergdorp met een grote keuze aan skigebieden op slechts een steenworp afstand. Juist de kleine, niet massale skigebieden zijn onze absolute specialiteit! We hebben geen grote gondels en lange rijen nodig om veel (off piste) afdalingen te kunnen maken.
 • Juist toerskiën is misschien wel een van de meest Corona-proof activiteiten die je je kunt bedenken. Ver weg van de massa, lekker actief bezig zijn in de schone en frisse berglucht! Vrijwel niets is zo goed voor je weerstand als buiten sporten in de schone natuur.
 • Hygiene staat met name in Zwitserland hoog in het vaandel en uiteraard doen wij hieraan mee. Dat betekent dat wij tijdens de transfers mondkapjes dragen, handen wassen voor elke maaltijd, tijdens het koken en in de bediening mondkapjes dragen, zo veel mogelijk afstand houden (en waar je afstand houden mogelijk is, mondkapjes dragen), dagelijkse uitgebreide schoonmaak van al het sanitair en de eetgelegenheid, alle geleende lawine/veiligheidsmaterialen zorgvuldig desinfecteren, en waar mogelijk extra eenpersoonskamers beschikbaar stellen. Daarnaast zorgen wij in ons chalet voor gevarieerde, vers bereide maaltijden met veel groente en fruit; ook niet onbelangrijk in een tijd waarin je graag je weerstand een goede boost wilt geven. 
 • Je krijgt je geld terug indien je vanwege reisrestricties van je eigen overheid of die van de vakantiebestemming niet kunt reizen. Zie onze versoepelde reisvoorwaarden.
 • Wij werken samen met de Zwitserse reis- en annuleringsverzekering van Allianz, waar je je ook kunt verzekeren voor ziektekosten en Corona-gerelateerde annuleringen; zelfs indien je eigen overheid een negatief reisadvies geeft terwijl je al op reis bent.
 • Een groot deel van onze reizen vindt plaats vanuit ons eigen Bekker Chalet, waar wij ook wonen. Dat huis staat er, wij wonen er het hele jaar door. Wij werken niet met boekingsagenten, hebben geen duur kantoorpersoneel of huur van een kantoorpand. Wij doen zoveel mogelijk zelf en met deze aanpak houden wij de overheadkosten laag. Dat geeft jou als klant de garantie dat we een financieel degelijk beleid voeren en we je aanbetaalde bedrag, indien reisrestricties tussen landen het niet toelaten om de reis te kunnen uitvoeren, kunnen terugbetalen. 

Foto: uitzicht op het skigebied van Col de Balme en de Aiguilles Rouges vanuit ons chalet, 12 oktober 2020

The first snow is a fact and above 2000 meters it is already beautifully white. For the time being it will remain nice and cold and with the days getting shorter, chances are that this snow will also remain. In short, perfect ingredients for a fantastic winter start ... except for the fact that COVID-19 brings a lot of uncertainties with it. For example, Switzerland currently requires a 10-day quarantine obligation for many European residents. But at the same time there is also talk about rapid tests and the possibility of lifting the quarantine obligation in the event of a negative test. Fortunately, all other risks can be covered with a good travel and cancellation insurance. And we still have a few months before the winter season really starts. Read more about the most frequently asked questions about COVID-19 and your booking / trip.

Anyway; as soon as the lights are green, we are ready! In spite of the Corona troubles, last summer we were able to carry out beautiful trips every week from mid-June to mid-September. After all, as we always say "Above the clouds, above the crowds"!

Why you can book safely with Bekker Mountain Travel:

 • We work with small groups and are specialists in custom made trips. We can also make beautiful arrangements for small groups of two or three participants. Like this, you don't even have to leave your own bubble.
 • Our home base is a small mountain village with a great choice of ski areas within 10-50 min driving. Those small, non-massive ski areas are our absolute specialty! We avoid the large gondolas and long queues to make many (off piste) descents.
 • Ski touring is perhaps one of the most Corona-proof activities you can imagine. Far away from the crowd, being active in the pure and fresh mountain air! Maybe nothing is as good for your resistance as exercising outside in the beautiful nature.
 • Hygiene is, especially in Switzerland, widely respected. This means that we wear face masks during the transfers, wash hands before every meal, wear face masks during cooking and service, keep as much distance as possible (and where you can keep your distance, wear face masks), daily extensive cleaning of all sanitary facilities and the dining area, carefully disinfect all borrowed avalanche / safety equipment, and make additional single rooms available where possible. In addition, we provide varied, freshly prepared meals in our chalet with lots of fruit and vegetables; also not unimportant in times when you would like to give your resistance a good boost.
 • You will get your money back if you cannot travel due to travel restrictions of your own government or those of the holiday destination. See our travel conditions.
 • We partner with Allianz Swiss Travel and Cancellation Insurance, where you can also insure for health and Corona-related cancellations; even if your own government gives negative travel advice while you are already traveling.
 • A large part of our travels takes place from our own Bekker Chalet, where we also live. That house is there, we live there all year round. We do not work with booking agents, do not have expensive office staff or rent an office building. We do as much as possible ourselves and with this approach we keep overhead costs low. This gives you as a customer the guarantee that we have a financially solid policy and that we can refund your down payment, if travel restrictions between countries do not allow you to carry out the trip.

Photo: view of the Col de Balme ski area and the Aiguilles Rouges from our chalet, October 12, 2020

Contact

We spreken Nederlands, we speak english, nous parlons français, wir sprechen Deutsch

info@mountaintravel.ch
www.mountaintravel.ch
Edward Bekker Ski & Alpinisme Switzerland Sàrl
Route d'Emosson 4
Espace Mont Blanc
CH-1925 Finhaut
Valais - Switzerland

Built with HTML5 and CSS3 Copyright © 2021 Edwardbekker Sàrl - Website by MV

Black Diamond Care Plus Diamir Ista Julbo La Sportiva MK-skiservice Sbv Tissot VDBS
Ce site web utilise des cookies. Plus d'informations
OK